Avklaringssamtale

05.07.2021
En avklaringssamtale kan være nyttig for par som er usikre på om de vil fortsette forholdet. Den kan også brukes i tilfeller der den ene parten ønsker å avslutte forholdet mens den andre håper å bevare det. Avklaringssamtalen tar sikte på å hjelpe partene å vurdere alternativer før de tar beslutningen om å jobbe med eller avslutte forholdet.

En avklaringssamtale er ikke parterapi, men mer en tydeliggjøringsprosess som kan bidra til å ta stilling til parforholdets videre skjebne. Målet med avklaringssamtalen er ikke å ta tak i pågående utfordringer i parforholdet, men å tydeliggjøre om problemene lar seg løse og hvor villige begge er til å gjøre en innsats for å få det til.

Terapeuten søker å bistå begge parter med å identifisere hvordan de bidrar til utfordringer og problemer i samspillet og utforske mulige løsninger. Hensikten med samtalen er at begge parter får en økt forståelse for hva som gikk galt i forholdet og hvordan de ønsker å gå videre.

Resultatet av en avklaringssamtale kan være at partene ønsker parterapi for å jobbe med parforholdet eller at samlivsbrudd er uunngåelig. Så lenge det ikke er avklart med begge i forholdet at de ønsker å fortsette sammen, har ikke parterapi noen hensikt. Hvis en part er i tvil om forholdet eller allerede har tatt beslutningen om å avslutte forholdet og bare søker rådgivning fordi de vil at den andre partneren skal godta det, er ikke parterapi riktig løsning. Da kan man heller vurdere samlivsbruddterapi.