Timebestilling

Du tar selv kontakt pr. telefon, SMS eller e-post. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få samtale, men lege eller andre kan selvsagt henvise deg.

Ingen ventetid. Kveldsåpent. 

Telefon: 466 22 664               

e-post: post@psykolog.stjordal.no

Åpningstider mandag til fredag: 08:00-16:00

Jeg tilbyr også samtaler på kveldstid etter nærmere avtale

Psykologtilbudet er helprivat, det vil si at jeg driver uten driftstilskudd eller refusjonsrett fra det offentlige. Det innebærer at du må dekke alle kostnader selv og frikort gjelder ikke.

Henvendelse og timebestilling

Jeg ønsker at vi snakkes kort på telefon etter at du har henvendt deg med spørsmål om time. Jeg vil gjerne høre litt om ditt behov og avklare om jeg kan tilby hjelp for akkurat din problemstilling. Det er også lettere å avtale time og finne et tidspunkt som passer for deg pr. telefon.

Du kan også bruke kontaktskjema nede på siden. Av hensyn til personvern og konfidensialitet, oppgi kun for- og etternavn, e-post samt telefonnr, så ringer jeg deg. 

Det er ikke alltid jeg har mulighet til å besvare telefonen når du ringer, men dersom jeg ikke svarer, send en SMS med navnet ditt, så tar jeg kontakt.

Jeg har også en Facebook-side. Av konfidesialitetshensyn er jeg på FB kun via PC, har ikke messenger og er letter å nå via tekstmeldinger på tlf. 466 22 664.

Før første avtale

Når vi har avtalt time, vil du få enten få en e-post eller tekstmelding med timeavtalen og litt praktisk informasjon. Før første time vil du bli bedt om å fylle ut et skjema med personopplysninger. Det er fint om jeg kan sende deg personopplysningsskjema pr. e-post på forhånd, slik at du kan fylle det ut og ta med til timen. Av konfidensialitetshensyn bør utfylt skjema IKKE sendes i e-post. Kopier av skjema ligger også på venterommet og det er fint om du kan fylle det ut før timen starter. Skjemaet er heftet sammen med et informasjonsskriv om praktiske rammer for behandlingskontakten.

Dagen før avtalen, vil jeg sende deg en tekstmelding med påminnelse om timen.

Timens lengde

Jeg tilbyr samtaler på henholdsvis 50 minutter, 75 minutter og 90 minutter for enkeltpersoner og 60 minutter, 75 minutter eller 90 minutter til par- og familiesamtaler.


Jeg setter alltid av 60 minutter til første avtale. Det er fint om du krysser av for 60, 75 eller 90 minutter på personopplysningsskjemaet. Ofte er det rom for 75 eller 90 minutter, så om du ikke vet om det er nok med 60 minutter og finner ut under veis at du trenger 75 eller 90 minutter første gang, kan vi ta det på sparket.


Jeg anbefaler 90 eller 75 minutter i første avtale for å ha tid til å bli kjent og kartlegging av din situasjon og hva du ønsker å jobbe med. Dersom du ønsker å komme tilbake for flere timer, kan 50 minutter de påfølgende avtalene være tilstrekkelig.


Det er vanlig og helt normalt å kjenne seg både sliten og utmattet etter en time hos psykologen. Derfor er det best om du kan gå hjem etterpå eller at du har enkle rutineoppgaver som ikke krever særlig konsentrasjon, om du må tilbake på jobb etter timen.

Avbestilling og uteblivelse

Avbestilling eller endring av avtaler på dagtid (08:00-16:00), må skje pr. telefon, SMS eller e-post senest 24 t før oppsatt time. Avtaler på kveld (etter kl 16:00) kan avbestilles innen arbeidsdagens slutt (kl 16:00) samme dag.

Timer som ikke avbestilles innen fristen, eller at du uteblir uten å gi beskjed, blir belastet med et gebyr på kr 750. Dette gjelder også ved egen og andres sykdom.

Av praktiske hensyn, er det ønskelig at du samtykker til å benytte elektronisk kommunikasjon i form av SMS og e-post med tanke på endringer og avbestillinger av timer.

Taushetsplikt

Jeg har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Som helsepersonell er jeg pålagt å opprette og føre journal etter § 39 i helsepersonellovens kap. 8.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og har forpliktet meg til å utøve min virksomhet i henhold til etiske prinsipper for Nordiske psykologer, samt gjeldende lover og forskrifter.


Bruk kontaktskjemaet eller ta kontakt på telefon 466 22 664 for å bestille time. Av hensyn til personvern og konfidensialitet, oppgi kun for- og etternavn, e-post samt telefonnr, så tar jeg kontakt.

Alle felt merket med stjerne er (*) obligatorisk og må fylles ut.