PRISER OG BETALING

 Psykologtilbudet er helprivat, det vil si at jeg driver uten driftstilskudd eller refusjonsrett fra det offentlige. Det innebærer at du må dekke alle kostnader selv og frikort gjelder ikke.

BETALING

Samtalene betales fortløpende etter endt time; med bankkort, vipps eller kredittkort. Det er ikke ønskelig med kontanter.

Dersom samtalene dekkes av forsikring, og undertegnede skal fakturere forsikringsselskapet, må dekningsbekreftelse og saksnr oversendes undertegnede før første avtale.

  Mange har forsikring som dekker inntil 12 behandlingstimer hos privatpraktiserende psykolog. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare om du kan ha rett til forsikringsfinansiert behandling.

  Du kan også undersøke om din arbeidsgiver har forsikring for sine ansatte som kan dekke utgifter til behandling hos privatpraktiserende psykolog.

   

  PRISER

  Priser for privatpersoner pr. 1. februar 2021

  Dagtid 08:00-16:00

  Individualterapi

  50 minutter

  1 100,-

  90 minutter

  1 500,-

  Par- og familieterapi

  60 minutter

  1 500,-

  90 minutter

  1 750,-

  Kveldstid 16:00-20:00

  Indivdualterapi

  50 minutter

  1 250,-

  90 minutter

  1 650,-

  Par- og familieterapi

  60 minutter

  1 650,-

  90 minutter

  1950,-

  Siste avtale kl 20:00

  Prisene justeres 01. februar hvert år


  AVESTILLING OG UTEBLIVELSE

  Avbestilling eller endring av avtaler på dagtid (08:00-16:00), må skje pr. telefon, SMS eller e-post senest 24 t før oppsatt time. Avtaler på kveld (etter kl 16:00) kan avbestilles samme dag innen arbeidsdagens slutt (kl 16:00).

  Timer som ikke avbestilles innen fristen, eller at du uteblir uten å gi beskjed, blir belastet med et gebyr på kr 750. Dette gjelder også ved egen og andres sykdom.