Bruddterapi

04.07.2021

Bruddterapi handler om å få til en verdig avslutning av et parforhold og styrke til å gå videre. Du kan ha nytte av bruddterapi uansett hvor i bruddprosessen du er, om overveier å bryte ut av parforholdet, om du står midt i et brudd eller det er en stund siden. Du kan møte alene eller sammen med (eks-)partneren.

Et samlivsbrudd er en stor omveltning som berører både fortid, nåtid og ikke minst fremtid. I bruddterapi er den emosjonelle relasjonen mellom de voksne i og etter bruddfasen tema. I en bruddfase er det ofte mange vanskelige følelser å håndtere, følelser som kan bli til bitterhet som igjen kan ramme samarbeidet om barna. Det kan oppstå vanskelige følelser som sinne, sorg og bitterhet.

Det kan være en påkjenning å tilpasse seg alle omveltningene som skjer på en gang; alt som må tas stilling til, beslutninger som får vidtrekkende konsekvenser, må fattes. Hva gjør du? Hvordan har du det? Hva er normale reaksjoner i en sånn situasjon?

Mange barn vil erfare at det er de voksnes følelser som får overtaket. Hvis et dårlig samarbeidsklima får festet seg, kan det lett bli skyttergravskrig som i ytterste konsekvens ender i rettsvesenet. Selv etter mange år kan de negative følelsene knyttet til samlivsbruddet være intense og blokkere et anstendig samarbeid mellom foreldrene. Bruddterapi kan være god forebygging, det kan bidra til å dempe konflikten mellom foreldrene og legge grunnlaget for et godt foreldresamarbeid i fremtiden.

Tema i samtalen om samlivsbrudd

  • Tanker, følelser og opplevelser omkring bruddet
  • Normale reaksjoner ved samlivsbrudd
  • Hva vil fremtiden bringe?
  • Økonomi
  • Ensomhet og svik
  • Vi skal flytte fra hverandre; hva skal vi si til barna?
  • Når skal vi fortelle om bruddet?
  • Hva skal vi si om årsaken?
  • Når kan jeg introdusere min nye partner?
  • Barna liker ikke min nye partner