Egenutvikling

03.07.2021

Føler du at du trenger å bli bedre kjent med egne ønsker og behov? Skulle du ønske du var flinkere til å sette grenser og si i fra, eller håndtere konflikter på en bedre måte? Føler du at du har stagnert, og ikke lenger ser muligheter? At ett eller annet sted inni deg finnes en bedre utgave av deg selv?

Kan psykologer coache? Ja, selvsagt kan vi det!

Det meste av kunnskapen, metodene og verktøyet coacher benytter seg av, bygger på psykologisk teori. Coaching handler om anvendelsen av ulike psykologiske metoder for å fremme endringsprosesser. Og hvem kan være bedre kvalifisert til det, enn nettopp psykologer?

Det er ikke slik at samtalen hos psykologen har mest fokus på barndom og oppvekst, men dialogen kan bli mindre effektiv om du unngår erfaringer og opplevelser fra fortiden som preger deg. Det er dine erfaringer fra fortiden som har gjort deg til den du er i dag, når du skal i gang med endringer av deg selv tilpasset fremtiden.

Psykologen kan bidra til din selvutvikling; motivere, stille åpne og effektive spørsmål, hjelpe deg å oppdage egne ressurser og å finne dine egne svar og løsninger. Hos psykologen kan du ta tak i tanker, følelser og atferd som forstyrrer fungering og hindrer deg i å nå ditt potensiale.