Parterapi

15.07.2021

Parterapi er for de som ønsker å finne tilbake til kommunikasjonen, nærheten og gleden i parforholdet. Det er en fordel at begge parter møter sammen til første samtale. Deretter kan man vurdere om man skal fortsette med felles samtaler eller om det er mer hensiktsmessig å møte hver for seg.

Jeg bruker emosjonsfokusert tilnærming for å forstå samspillsproblemer i parforholdet. I emosjonsfokusert parterapi (EFT) jobber vi med å utforske fastlåste, vanskelige følelser som bidrar til vonde samspillsmønstre og som skaper avstand i parforholdet. Sammen prøver vi å forstå hvordan hver av partenes følelser og handlinger viser seg i repeterende konfliktmønstre. Målet er å styrke båndet og nærheten mellom partene og et parforhold der det trygt å være åpne for hverandre.

Måten man kommuniserer på kan også være opphav til misforståelser og avvisning. I parsamtalen kan man få hjelp til å sette ord på følelsene og bli tydelige på egne behov og forventninger til partneren.

Utgangspunktet for å søke hjelp er ofte konflikt og uenighet, partene har sluttet å høre på hverandre, krenkelser, kritikk og avvisning har fått råde grunnen. Paret har ulik oppfatning og forståelse av problemene.

Parforholdet er en arena for nærhet, støtte og følelser mellom to mennesker. Forventningene til hvordan parforholdet skal bli, dannes i en fase der relasjonen er nær og fylt av håp og drømmer for felles fremtid.

Et parforhold defineres av de følelsesmessige reaksjoner når behovet for nærhet, støtte og trygghet enten møtes eller ikke møtes av partneren. Under konflikter i parforholdet opplever partene seg ofte krenket eller ikke respektert. Krangel om arbeidsfordeling er ofte bare symptomer på underliggende såre følelser.

Problemer i parforholdet viser seg ofte i form av negative mønstre, som gjentar seg og som man til slutt ikke vet hvordan man skal komme ut av. Problemer i parforholdet kan både forårsake og vedlikeholde depressive symptomer. I parterapi kan dere få hjelp til å forstå og bryte uheldige mønstre som har oppstått over tid.

Problemområder

 • Konflikter og krangel
 • Kritikk og krenkelser
 • Avvisning og tilbaketrekning
 • Ensomhet
 • Mangel på kommunikasjon og dialog
 • Økonomi
 • Utroskap og tillitsbrudd
 • Sjalusi
 • Misbruk og alkohol
 • Sykdom hos partner
 • Sorg og tap
 • Psykiske aspekter ved ufrivillig barnløshet og fertilitetsbehandling
 • Uenighet om barneoppdragelse
 • Relasjonen til opprinnelsesfamilie og svigerfamilie
 • Mistet følelsene
 • En vil gå og en vil prøve videre
 • Ønsker å holde sammen, men strever
 • Forskjeller i nærhet og intimitet