Videosamtaler

03.07.2021

Jeg tilbyr også samtaler over nettet. Om du av smittevernhensyn eller av andre grunner ikke ønsker eller har anledning å møtes på kontoret til samtale, kan vi ta det via video.

Video gjør psykolog tilgjengelig for deg i dine egne trygge omgivelser. For noen er videosamtale mest praktisk; avstanden er for stor, man sparer reisetid og kan snakkes uansett hvor du bor. Videosamtaler skal ifølge forskning være like effektivt som å møtes på psykologens kontor.

Samtalen gjennomføres via mobilapp, PC eller MAC. Ti minutter før timens start får du tilsendt en link pr e-post eller SMS som du åpner til avtalt tidspunkt. Samme timepris som oppmøte på kontoret, betales via vipps.